Hongaars koopcontract

(Deze informatie wordt ieder jaar bijgewerkt)

Wij hebben in 2013 ons eerste huis in Hongarije gekocht. In de jaren daarna hebben we nog andere huizen in Hongarije gekocht. Op deze website kunt u al onze ervaringen en tips lezen. Op deze pagina leest u wat er nodig is voor het laten opstellen van een koopcontract voor het kopen van een huis in Hongarije.

De Hongaarse wet
Het kopen van een Hongaars huis gebeurt in Hongarije zoals dat staat in de Hongaarse wet. Deze koopprocedure is zeker niet onveiliger. Als je weet hoe dat in zijn werk gaat, kun je alles makkelijk zelf doen, zonder een makelaar.

Ga bij het kopen van een Hongaars huis niet uit van de Nederlandse wetgeving.

Bij een Hongaarse advocaat
Het kopen van een huis gebeurt in Hongarije bij een advocaat (ügyvéd). Die krijgt de opdracht van de koper en verkoper voor het opstellen van het koopcontract. In Hongarije is het de traditie dat de koper de advocaat mag uitkiezen.

Er zijn in Hongarije veel advocaten die ook Engels of Duits kunnen spreken. Er is ook een Nederlandstalige advocaat, maar die is velen malen duurder dan alle andere advocaten.

De advocaat moet officieel geregistreerd zijn bij de advocatenkamer (Ügyvédi Kamara) in de provincie waar de advocaat werkzaam is. Bijvoorbeeld: Als de advocaat werkzaam is in de provincie Baranya, dan zoekt u op internet naar de “Baranya Ügyvédi Kamara”. De provinciale en landelijke advocatenkamers hebben een website met een lijst van alle advocaten openbaar op internet. Soms verhuisd een advocaat van de ene provincie naar de andere. Dan kun je de advocaat controleren op een KASZ-nummer.

Let op: er zijn (Nederlandstalige) personen actief die zich ‘advocaat’ noemen, maar het niet zijn. Vraag naar een diploma of registratienummer als deze niet bij de advocatenkamer geregistreerd zijn. Altijd controleren. Ze zeggen een doctorstitel te hebben, maar bewijzen dit op geen enkele manier. Ontdek je dit, doe daar geen zaken mee. Ze kunnen heel vriendelijk en gemoedelijk overkomen, maar zijn gevaarlijke (meester)oplichters. Je kunt dit daarna melden op sociale media en op internet-forums om anderen te waarschuwen. Want je bent je geld kwijt als koper als uw koopcontract niet door een officieel geregistreerd advocaat is opgesteld.

Hongaars koopcontract
De advocaat zal de volgende dingen vragen:

  • een geldige legitimatie;
  • om welk huis gaat het?
  • wat is de prijs van het huis?
  • wat is je voornaam en achternaam en geboortenaam?
  • geboorte- datum en plaats?
  • wat is je moedersnaam?

Een geldige legitimatie
Om te zien dat je bent wie je bent heeft de advocaat een geldig paspoort of ID-kaart nodig. De advocaat is verplicht daar een kopie van te maken een deze zolang te bewaren als het advocatenkantoor bestaat. Dit heeft als voordeel dat als je in de toekomst nog meer huizen koopt, je geen paspoort of ID-kaart hoeft mee te nemen.

Tot 1 januari 2018 was het ook mogelijk om met een verlopen paspoort of ID-kaart een huis in Hongarije te kopen. Nu dient de advocaat de identiteit te controleren met een geldig paspoort of ID-kaart.

Het huis
De advocaat zal vragen welk huis u wil kopen of verkopen. Nodig zijn:

  • postcode en plaats;
  • straat en huisnummer (als die bekend zijn);
  • kadasternummer;
  • binnen of buitengebied.

Deze informatie kan ook te vinden zijn in het oude koopcontract van de verkoper.

De prijs
Het bedrag dat u voor het huis betaald staat vermeld in het koopcontract. De prijs kan in Hongarije ook (deels) contant betaald worden. Advocaten in Hongarije kijken nergens meer van op.

Je betaalt 4% overdrachtsbelasting over de prijs die in het koopcontract vermeld staat. Over meubels hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.

Het is mogelijk om het huis in één keer te betalen of eerst een aanbetaling en later de rest. Een aanbetaling is meestal tussen de 10% en 20%. Een huis kan tot maximaal zes maanden gereserveerd worden. Onder speciale voorwaarden kan dit tot maximaal vijf jaar.

Als na de aanbetaling de koper de rest van het geld niet op tijd betaald, dan is deze het geld van de aanbetaling kwijt. Wanneer de verkoper het huis niet meer wil verkopen aan de koper, dan moet die het geld van de aanbetaling dubbel terugbetalen.

Let op: huurkoop is in Hongarije juridisch onveilig voor koper en verkoper.

Volledige naam
In het koopcontract worden alle voornamen en achternaam vermeld. Gedurende je leven kan je naam veranderen of aangepast of aangevuld worden. Bijvoorbeeld huwelijk of een doctorstitel. Daarom wil de advocaat ook je naam weten die je bij geboorte ontving.

Geboortedatum en plaats
Dit spreekt voor zich.

Moedersnaam
De meeste Nederlanders kijken raar op als er in Hongarije naar de naam van hun moeder gevraagd wordt. De moedersnaam is in Hongarije onderdeel van de persoonsgegevens, zoals de geboortedatum en plaats. Het is ontstaan uit een katholieke traditie en daarnaast weet men nooit zeker wie de vader is, maar wel altijd wie de moeder is.

Ook als de moeder niet meer in leven is, blijft de naam van de moeder onderdeel van de persoonsgegevens. Tot nog toe heeft geen enkele advocaat daadwerkelijk een naam van een moeder gecontroleerd bij een eerste koophuis in Hongarije. Sommige Nederlanders laten daarom de naam van een stiefmoeder als moedersnaam registreren. De moedersnaam kan daarna niet meer verandert worden.

Geldigheid van het koopcontract
Het koopcontract moet voorzien zijn van de datum en plaats van ondertekening, handtekeningen op alle pagina’s van het koopcontract van koper en verkoper. Verder dient deze door de advocaat bevestigd te zijn van een stempel en een droogstempel. Iedere partij ontvangt tenminste één origineel exemplaar.